Forenzične analize

Opravljamo digitalno forenziko informacijskih sistemov s katerimi v skladu s priporočili kriminalistične stroke s področja digitalne forenzike ter zakonsko predvidenimi standardi:

  • Zavarujemo podatke
  • Podatke pregledamo
  • Izločimo in zavarujemo dokaze

Ti dokazi so potrebni za nadaljnje postopke v:

  • Civilno pravnih sodnih sporih (odškodninski postopki, kraja intelektualne lastnine, industrijsko vohunjenje,…)
  • Delovno pravnih zadevah (kršenje delovnih obveznosti, kršenje informacijsko varnostnih politik, malomarno upravljanje s poslovno skrivnostjo ali osebnimi podatki,…)
  • Kazenskih zadevah (za potrebe policijske preiskave in kasnejšega kazenskega pregona)

Pri izvedbah forenzičnih analiz nas vodijo naslednja načela:

  • Zagotavljanje INTEGRITETE: s primerno strojno in aplikacijsko opremo in izdelavo identične kopije podatkov skrbimo za nedotaknjenost originalnih podatkov
  • Zagotavljanja REVIZIJSKE SLEDI: vsi postopki zavarovanja podatkov in njihove preiskave so natančno zabeleženi, primerno shranjeni in dostopni le pooblaščeni osebi. Revizijska sled pa hkrati zagotavlja enakost rezultatov ob morebitni ponovitvi postopka.
  • Zagotavljanja PROFESIONALNOSTI preiskovalcev: naši zaposleni se na področju digitalne forenzike ter zavarovanja in obdelave dokazov vseskozi strokovno izobražujejo in izpopolnjujejo
  • Vodenje SKRBNIŠKE VERIGE: ves čas je za forenzični postopek zadolžen točno določen posameznik.

Prijava na novice

Vabimo vas, da se prijavite na naše e-novice.