Splošni pogoji poslovanja

Piškotki
Naše spletne strani uporabljajo tako imenovane piškotke (cookie). Gre za majhne tekstovne datoteke, ki se s pomočjo brskalnika naložijo na vaš računalnik. Te datoteke ne povzročajo nobene škode.

Piškotke uporabljamo zato, da oblikujemo našo ponudbo še bolj prijazno do uporabnika. Nekateri piškotki ostanejo shranjeni na vašem računalniku, dokler jih ne izbrišete. Piškotki nam omogočajo, da pri vašem naslednjem obisku prepoznamo vaš brskalnik.
Če tega ne želite, lahko brskalnik nastavite tako, da boste o uporabi piškotkov obveščeni in jih boste dovolili le v posamičnem primeru. Pri deaktiviranju piškotkov je funkcionalnost naše spletne strani lahko omejena.

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

 1. DRUŽBA KOT UPRAVLJALEC OZ. OBDELOVALEC OSEBNIH PODATKOV 

Družba Akson d.o.o. z namenom zagotavljanja učinkovitosti in varnosti delovanja informacijskih sistemov tudi obdeluje določene osebne podatke. Te obdeluje v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov ali pa na podlagi in v mejah, ko je izražena privolitev s strani posameznikov, ki najemajo informacijske storitve ki jih nudimo strankam ali pa po njih poizvedujejo. 

S temi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov 

 1. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Družba Akson d.o.o. ne obdeluje osebnih podatkov v takem obsegu, da bi bila zakonsko primorana imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.   

 1. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Primarna osnova za obdelavo osebnih podatkov je naročniška pogodba o storitvah, ki jih zagotavljamo drugim pravnim osebam v in izven Slovenije. Osebne podatke, ki jih na tej podlagi obdelujemo pa so skladna z: 

 • Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07; ZVOP-1),
 • Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679),
 • Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),

 

V naročniških pogodbah obdelujemo naslednje osebne podatke: 

 • Ime in priimek odgovorne osebe stranke, in 
 • njen e-poštni naslov in številka telefona,

 

V aplikacijah, ki jih uporabljamo za zagotavljanje učinkovitosti in varnosti delovanja informacijskih sistemov, ki izhajajo iz naročniških pogodb s strankami obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • uporabniški račun uporabnika informacijskega sistema stranke
 • Ime in priimek uporabnika,
 • e-poštni naslov in morebiti še številka telefona uporabnika. 

 

V primeru poizvedbe o poslovnem sodelovanju in nudenju informacijskih storitev družbe Akson d.o.o., prejetem prek sistema elektronske pošte ali navadne pošte, družba Akson d.o.o. obdeluje naslednje osebne podatke: 

 • e-poštni naslov pošiljatelja 
 • Ime in priimek pošiljatelja
 • Druge osebne podatke, ki jih pošiljatelj posreduje v posredovanem sporočilu 

 

 1. PRAVICE POSAMEZNIKOV

Z zahtevo posredovano na e-poštni predal info(at)akson.si ali s pisno zahtevo, poslano na poštni naslov Akson d.o.o., Leskoškova c. 2, 1000 Ljubljana, lahko posameznik zahteva izbris podatkov, ugovarja njihovi obdelavi, zahteva njihov popravek ali prenos k drugemu upravljalcu. Zahteva lahko tudi vpogled v podatke, ki jih družba Akson d.o.o. obdeluje v zvezi z njim. 

Na enak način lahko posameznik trajno ali začasno prekliče dane privolitve za obdelavo osebnih podatkov, pri čemer pa tak preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

V primeru, da posameznik meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali obdelujejo v nasprotju z veljavno zakonodajo, ima pravico vložiti pritožbo nacionalnemu organu za varstvo osebnih podatkov – Informacijskemu pooblaščencu RS. 

 1. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Družba Akson d.o.o. bo osebne podatke obdelovala v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, kateri izhaja iz naročniških pogodb razen v primerih, ko drugače zapoveduje veljavna zakonodaja. 

 

Direktor: 

Igor Pšenica

Prijava na novice

Vabimo vas, da se prijavite na naše e-novice.